Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.

Als u gebruik maakt van onze website, een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat met DKA LEASE B.V. en/of DKA ALPHEN B.V. geeft u aan het privacy beleid en Algemene Voorwaarden te accepteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, zoals bijvoorbeeld offertes opstellen, afhandeling orders, storingen verhelpen, informatie voorziening en facturatie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens heeft als gevolg dat wij geen overeenkomst met u kunnen sluiten en dat wij u geen dienst kunnen verlenen.

We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en andere soortgelijke zakelijke contactgegevens. Dit heeft tot doel dat wij u persoonlijk kunnen benaderen per brief, e-mail, social media en telefoon.

We verzamelen betalingsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u gebruik maakt van onze diensten.

We verzamelen referenties zoals wachtwoorden die worden gebruikt voor authenticatie en toegang tot uw account (webshop).

We verzamelen gegevens over uw machines en het netwerk o.a.: IP-adres, serienr., foutmeldingen, statuspagina's, locatie. Dit helpt ons bij het bepalen van probleemgebieden en daarmee kunnen wij gericht verbeteringen uitvoeren en de machines in kwaliteit laten toenemen.

Cookies

Onze webshop maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en hoe deze verbeterd kan worden. De door het cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar een derde partij. Deze beheert de webshop. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is om tot een overeenkomst te komen, een dienst uit te voeren of financieel af te handelen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel en zullen niet verder verspreid worden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met deze derden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Persoonsgegevens wijzigen

Wij bieden alle contactpersonen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt zolang wij voldoen aan de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar. Op de webshop kan het bij "account" aangepast worden en voor DKA LEASE en DKA ALPHEN kunt u het mailen naar: info@dka-alphen.nl

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Contact

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze webshop en de mogelijkheden van DKA LEASE en DKA ALPHEN. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Als u vragen of klachten heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@dka-alphen.nl of 0172-437721.

Als u niet tevreden bent over onze klachtafhandeling, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.